Er zijn geen vrije consultaties (zonder afspraak) meer omwille van de covid-maatregelen.

Consultaties op afspraak kunnen online ingeboekt worden of door ons te bellen.

Gelieve per persoon 1 afspraak te boeken: bij meerdere personen, graag meerdere afspraken boeken, zodat we voldoende tijd kunnen vrij maken per persoon.

Wij voorzien 15 minuten per afspraak. Gelieve in de mate van het mogelijke deze tijdspanne te respecteren en zo nodig meerdere afspraken te boeken.

Bij urgenties, gelieve het praktijknummer te bellen om iets af te spreken.

Voorschriften en documenten :
Vraag voldoende herhaalvoorschriften tot de volgende controle. Wegens de GDPR Privacy-wetgeving kunnen geen documenten meer in het secretariaat gelegd worden.
Gelieve deze op te halen bij de geconsulteerde (of gecontacteerde ) arts tijdens de consultatie.

Ochtend Namiddag Avond
Maandag Jansens
Vandenheede
Jansens
Van Exem
Dewingaerden
Van Exem
Dinsdag Dewingaerden
Jansens
Vandenheede
Jansens
Vandenheede
Jansens
Vandenheede
Woensdag Dewingaerden
Van Exem
Dewingaerden
Vandenheede
Van Exem
Vandenheede
Van Exem
Donderdag Dewingaerden
Van Exem
Jansens
Van Exem
Dewingaerden
Van Exem
Vrijdag Vandenheede
Van Exem
Jansens
Vandenheede
Van Exem
Jansens
Vandenheede

Wachtdienst Tervuren (na 18.00h en tijdens het weekend): 070/22.22.36

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts en krijgt u het supplement voor de avondraadpleging (na 18 uur) volledig terugbetaald. Voor de aanvraag van het GMD volstaat het dat u jaarlijks uw e-ID  meebrengt naar de consultatie (ISI+ kaart bij kinderen).

 

Info voor vertegenwoordigers

Enkel na afspraak telefonisch: 02/305.55.50