Er zijn geen vrije consultaties (zonder afspraak) meer omwille van de covid-maatregelen.

Consultaties op afspraak kunnen online ingeboekt worden of door ons te bellen.

Gelieve per persoon 1 afspraak te boeken: bij meerdere personen, graag meerdere afspraken boeken, zodat we voldoende tijd kunnen vrij maken per persoon.

Wij voorzien 15 minuten per afspraak. Gelieve in de mate van het mogelijke deze tijdspanne te respecteren en zo nodig meerdere afspraken te boeken.

Bij urgenties, gelieve het praktijknummer te bellen om iets af te spreken.

Voorschriften en documenten :
Vraag voldoende herhaalvoorschriften tot de volgende controle. Wegens de GDPR Privacy-wetgeving kunnen geen documenten meer in het secretariaat gelegd worden.
Gelieve deze op te halen bij de geconsulteerde (of gecontacteerde ) arts tijdens de consultatie.

Ochtend Namiddag Avond
Maandag Lecleir
Jansens
Vandenheede
Lecleir
Jansens
Van Exem
Dewingaerden
Lecleir
Van Exem
Dinsdag Dewingaerden
Jansens
Vandenheede
Jansens
Vandenheede
Jansens
Vandenheede
Woensdag Dewingaerden
Lecleir
Van Exem
Dewingaerden
Lecleir
Vandenheede
Van Exem
Lecleir
Vandenheede
Van Exem
Donderdag Dewingaerden
Van Exem
Lecleir
Jansens
Van Exem
Dewingaerden
Van Exem
Vrijdag Lecleir
Vandenheede
Van Exem
Lecleir
Jansens
Vandenheede
Van Exem
Lecleir
Jansens

Wachtdienst Tervuren (na 18.00h en tijdens het weekend): 070/22.22.36