Nuttige Info

Acties

Acties in de praktijk, langdurige afwezigheden en andere info die nuttig is om veranderingen in onze praktijk aan te kondigen, zullen via deze rubriek worden aangekondigd.

MAZELEN

Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen mazelen, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Deze vaccinatie gebeurt altijd met een combinatievaccin tegen mazelen, bof en rubella. Vraag raad aan je arts.

Om goed gevaccineerd te zijn, krijg je 2 dosissen toegediend met minstens 4 weken tussentijd van het vaccin MMR VAX PRO voor:

  • personen geboren na 1970, die niet (volledig) gevaccineerd zijn tegen mazelen en de ziekte niet doormaakten;
  • personen die niet gevaccineerd zijn tegen mazelen, de ziekte nooit doormaakten en in contact kwamen met een besmette persoon (vaccinatie binnen de 72 uur kan gedeeltelijk bescherming bieden).

Vrouwen mogen niet gevaccineerd worden als ze zwanger zijn en na vaccinatie worden ze best niet zwanger binnen de eerste maand.

Hepatitis B

Bent u diabetespatiënt, <60 jaar en nog niet gevaccineerd tegen hepatitis B?

Onderzoek heeft uitgewezen dat u een verhoogd risico hebt op infectie met hepatitis B.

Spreek erover met uw arts!

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Het GMD bevat al uw medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen…). Het maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk.

Als u een GMD aanvraagt bij uw huisarts, krijgt u tot 30% meer terugbetaald voor een raadpleging van uw huisarts en krijgt u het supplement voor de avondraadpleging (na 18 uur) volledig terugbetaald. Voor de aanvraag van het GMD volstaat het dat u jaarlijks uw e-ID  meebrengt naar de consultatie (ISI+ kaart bij kinderen).


Info voor vertegenwoordigers

Enkel na afspraak telefonisch: 02/305.55.50